Dielektryki

STEELFLUID

Zastosowanie: elektrodrążarki wgłębne

W porównaniu do konwencjonalnych płynów dielektrycznych, produkty SteelFluid oferują następujące korzyści:
– wybór najlepszej klasy lepkości
– bardzo mały zakres destylacji
– wysoka stabilność lepkości i fizyko-chemiczna
– bardzo niska tendencja do parowania
– bezbarwny i bez zapachu
– wolny od lekkich węglowodorów aromatycznych (<0,0001% obj)
– bardzo mała zawartość ciężkich węglowodorów aromatycznych (<0,001% obj)
– mniejsze zużycie elektrody
– zapobiega powstawaniu trudnej do usunięcia piany

Produkty Lepkość przy 20°C Temp.

Zapłonu(-°C)

Zakres destylacji (-°C) Aplikacje
EDMfluid 80-S 1,83 80,00 6 Super dokładna ra=0,8 µm
EDMfluid 95-S 2,36 95 6 Dokładna

Ra=0,8-1,6 µm

EDMfluid 108 MP-S 3,00 108 6 Uniwersalna

ra=1-3,2 µm

EDMfluid 110 MP-S 3,30 110 30 Dla matryc do plastiku i ciśnieniowego żeliwa ra=2,0-4,0 µm
EDMfluid 113-S 4,10 112 50 Do produkcji matryc ra=3,2-5,0 µm

Szczególnie polecamy EDMfluid 108 MP-S, który swoimi parametrami jest bardzo zbliżony do popularnego dielektryka BP 200T – istnieje zatem możliwość mieszania obu płynów.


Olej do elektrodrążarek AKORINOL -E1

Olej do elektrodrążarek Akorinol E-1 przeznaczony jest do obróbki elektroerozyjnej jako ciecz dielektryczna. Zalecany jest do obróbki elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów łatwo skrawalnych oraz trudno skrawalnych.

Skład ogólny
Olej do elektrodrążarek Akorinol E1 produkowany jest na bazie nisko lepkiego, głęboko rafinowanego oleju mineralnego. Akorinol E1 posiada prężność par w temp 20°C poniżej 0,01 kPa, czyli nie jest lotnym związkiem organicznym.

Własność

*lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2 /s, nie wyższa niż 3,5

*temperatura zapłonu nie niższa niż 100°C

*liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż 0,01

Przechowywanie

Akorinol E1 należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych, zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

Przy zakupie Istnieje możliwość wyboru wielkości opakowania – beczki 210 l lub karnistra 21 l.


BLASER

Mamy zaszczyt zaoferować Państwu szeroką gamę wysokiej jakości chłodziw oraz olei obróbczych znajdujących zastosowanie w niemal wszystkich operacjach obróbki metali i innych materiałów. Dzięki wydłużonej żywotności narzędzi, lepszej jakości powierzchni, długim okresom eksploatacji emulsji oraz bezpieczeństwu pracowników i walorom ekologicznym ciecze chłodząco-smarujące produkcji Blaser Swisslube oferują użytkownikom wysoką opłacalność ekonomiczną.

Nazwa Lepkość w temp. 40°C [mm2/s] Punkt zapłonu [°C] Korozyjność miedzi [3 godziny w temp. 60°C]
Blasomill 10 10 171 1a
Blasomill 22 22 180 1a
Blasomill 32 32 196 1a
Blasomill 46 46 200 1a
Print Friendly, PDF & Email
Translate »